RAZPIS ZA RAZSTAVLJANJE V FOTOGALERIJI STOLP V LETU 2018

2016-09-26 08:02
Fotogalerija STOLP, vabi k sodelovanju in prijavi,  umetnike posameznike in kolektive, ki ustvarjajo na področju fotografske umetnosti.
 
VSEBINA PRIJAVE:
– jasno opredeljen vsebinski koncept projekta,
– definiran okvir izvedbe in tehnični načrt,
– navedba avtorjev s kratkim življenjepisom, referencami in kopijami objavljenih kritik, katalogov, časopisnih člankov oz. navedbami medijskih objav.   
– fotografsko gradivo v fizični obliki, 
– navedba kontaktov (ime in priimek, elektronska pošta, mobilna tel. št.).
 
Prijave pošljete le v fizični obliki na naslov:
 
Fotoklub Maribor
Fotogalerija STOLP
p.p. 1512
2001 Maribor
 
Fotoklub Maribor kot krovni organizator galerijske dejavnosti v Fotogaleriji STOLP, pri pripravi projektov prispevamo:
– galerijski prostor v času razstave z vsemi obratovalnimi stroški,
– varovanje razstave,
– osnovno tehnično pomoč pri postavitvi že pripravljenega in tehnično načrtovanega projekta,
– izposojo tehnične opreme v okviru razpoložljivih možnosti,
– promocijo razstave v sodelovanju s producentom,
– oblikovanje in tiskanje vabila,
– odprtje razstave z manjšo pogostitvijo,
– potrditev referenc in izdajanje izjav o sodelovanju pri prijavah na razpise za zbiranje sredstev izvajalca projekta. Z izbranimi avtorji bo sklenjena pogodba o razstavljanju in sodelovanju. 
Pridržujemo si pravico do neupoštevanja nepopolnih prijav in zavrnitve predlaganih projektov brez dodatnega vsebinskega pojasnila.
 
Rok prijeve 15. oktober 2017