FOTOGRAF IN KUSTOS V TANDEMU

Fotografska razstava je delo študentov tretjega letnika dodiplomskega študijskega programa Umetnostna zgodovina na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, pod mentorstvom izr. prof. dr. Marjete Ciglenečki. Z njo želimo predstaviti trenutno ustvarjalno moč mariborskih in okoliških fotografov. Izbrani avtorji so različnih generacij in ustvarjalnih usmeritev. Kot častnega gosta izpostavljamo Stojana Kerblerja, dolgoletnega člana mariborskega fotokluba, ki je leta 1971 sodeloval na razstavi Mariborski krog in je eden najbolj prepoznavnih slovenskih fotografov v svetovnem merilu. 
Ostali sodelujoči avtorji so: Herman Viktor Čater, Bogo Čerin, Boris Farič, Iris Anam Cara, Stojan Kerbler, Maja Modrinjak, Srdan Mohorič, Nino Peček, Gregor Radonjič, Branimir Ritonja, Maja Šivec, Damjan Švarc, Tanja Verlak, Tadej Vindiš, Boris Voglar.

ODPRTO:

torek - petek: 16.00 - 18.00 uri

sobota: 10.00 - 12.00 ure.

ali po predhodni najavi.

Kontakt

Fotogalerija STOLP Židovska ulica 6, p.p. 1512, SI-2001 Maribor, Slovenija +386 (0)51 336 991 galerijastolp@gmail.com