O RAZSTAVI

MAŠA GALA / GRADIMO ZA VAS


Razstava fotografij in instalacij

14.10. - 7.11.2015

MAŠA GALA / GRADIMO ZA VAS!

 

Razstava fotografij in instalacij

Koncept razstave GRADIMO ZA VAS! problematizira mirujoča in zapuščena gradbišča v Ljubljani in Mariboru, ki se nahajajo na pomembnih lokacijah v mestih in vplivajo na njihov izgled. Vizualna umetnica Maša Gala se tudi v svoji slikarski praksi in instalacijah ukvarja z eksperimentiranjem z gradbenimi materiali, tehničnimi posegi v prostor in prepletanjem področij gradbeništva, arhitekture in umetnosti.

Projekt GRADIMO ZA VAS! ima več delov, serijo fotografij in intervencij, instalacije v prostoru in informacijske zemljevide.

Serija dokumentarnih fotografij z ironičnim naslovom "IT'S A GREAT DAY TO WORK" je prikaz trenutnega realnega stanja na mirujočih gradbiščih. Dogajanje na fotografijah posnetih med uradnim delovnim časom gradbenih delavcev v Sloveniji je povsem statično. Kljub primernemu času in vremenskim pogojem za gradnjo nihče v resnici ne dela, niti ne varuje gradbenih jam, kaj šele gradi po zastavljenih načrtih.

Vsem znan slogan GRADIMO ZA VAS! je pozitiven in obljubljajoč, prav tako izvrstno izgledajo načrti lepih sodobnih arhitektur na informacijskih tablah na meji gradbišča in javnega prostora - na ogradi...vendar se vsa pričakovanja sesujejo, ko pogledamo za ogrado »to, kar je« in ne »to, kar naj bi bilo«. Slogan, ki ga uporablja sistem povezan z gradnjo in arhitekturo, vključno z gradbenimi podjetji in investitorji, je obljuba, ki namesto upanja izzvanja je v grožnjo.

 

Ana Legčević / Maša Gala

Zahvale / Sergej Gala, Ana Legčević, Polona Kumelj, Hana Kušar, Sara Hostnik, Lili Anamarija No

BIO:

MAŠA GALA (1985 / Kranj) deluje na področjih slikarstva, instalacije, grafike in fotografije. Zaključila je študij slikarstva, novih medijev in grafike na ALUO v Ljubljani, kjer je leta 2010 prejela študentsko Prešernovo nagrado za slikarstvo. Študijsko se je na področju avtorske fotografije izpopolnjevala na VŠUP v Pragi, na Češkem. Poleg samostojne prakse od leta 2010 deluje tudi v umetniški skupini 3kolektiv. Od leta 2005 razstavlja v Sloveniji in v tujini (Nizozemska, Francija, Češka, Bolgarija, Italija, Švica) na različnih samostojnih in  skupinskih razstavah. Dela in živi v Ljubljani.

Nagrade: 1. nagrada na 20. koloniji  diplomantov Akademije za likovno umetnost v Galeriji  Velenje / 2009, študentska Prešernova nagrada za slikarstvo / 2010, 2. nagrada za fotografijo, Ženeva (OZN, Švica) / 2011, finalni izbor za nagrado Primavera, DLUM Maribor / 2014 in nagrada Premio De Marchi za steklene objekte, Bologna, Italija / 2014.

kontakt/ art@masagala.eu

spletna stran / www.masagala.eu / www.facebook.com/MASAGALAart


Samostojne razstave
2015  Grenoble, Francija, Gallerie More Art Tea, »FACETTES  - les multiples aspects de la réalité«
          Ljubljana, Galerija Kresija, »ART/tracking«
          Saint Etienne, Francija, konzulat Republike Latvije, »FACETTES«
          Saint Etienne, Francija, SOCIÉTÉ des Meuilleurs ouvriers de la France - Saint Étienne

          Nova Gorica, Galerija TIR, Mostovna, »ŠE GRADIMO ZA VAS!«

          Maribor, Fotogalerija Stolp, »GRADIMO ZA VAS!«

2014  Ljubljana, Cankarjev dom, Likovni kritiki izbirajo, »Izbor: Maša Gala«
          Amsterdam, Nizozemska, Galerija Arps&Co, »Solo Maša Gala«
          Ljutomer, Galerija Antona Trstenjaka, »ON THE GRID«
          Novo mesto, Galerija Krka, »Memoriranje«
2013 Ljubljana, Galerija IJS  - Institut Jožef Stefan, »Mapiranje«
          Ljubljana, Galerija SiTi ARTstore, BTC d.d., »Net/working«
          Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, GZS, z Eva Mlinar »MIKRO/MAKRO
2012 Ljubljana, Bežigrajska galerija 1, »Vsi časi«
 

 

 

ANGLEŠKO:
 

MAŠA GALA / BUILDING FOR YOU!


Exhibition of photographs and installations

The concept of the exhibition BUILDING FOR YOU! problematizes dormant and abandoned construction sites in Ljubljana and Maribor, located at important sites in the cities and as such affecting their appearance. A visual artist Maša Gala, in her practice engages in experimenting with building materials, spatial technical interventions, and interweaving of the fields of construction, architecture and arts.

 

The project BUILDING FOR YOU!  consists of several parts; a series of photographs and interventions, spatial installations and ​​information maps.


The series of documentary photographs with an ironic title "IT'S A GREAT DAY TO WORK" is a snapshot of the current real situation at dormant construction sites. The setting in the photographs, taken during the official working hours of construction workers in Slovenia, is quite static. Despite a reasonable time and suitable weather conditions for construction there is no one there to either work, or safeguard the construction pits, let alone to build according to the plan.

The well-known slogan BUILDING FOR YOU! is as positive and promising as the beautiful-looking plans of modern architecture on the information boards placed at the border between the site and public space - on the fence ... but all the expectations crash down when we look over the fence and find "what there is" and not "what should have been there". The slogan used by the construction and architecture related system, including building companies and investors, is a promise of hope, evoking a threat.


Ana Legčević / Maša Gala

 

Credits / Sergej Gala, Ana Legčević, Polona Kumelj, Hana Kušar, Sara Hostnik, Lili Anamarija No


MAŠA GALA (1985 Kranj, Slovenia), is a graduate student of painting, new media and graphics at the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana, Slovenia. She furthered her studies in the field of author photography at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Czech Republic. In addition to her solo practice, she is a member of the artistic group 3kolektiv since 2010. Since 2005 she is exhibiting in Slovenia and abroad (The Netherlands, Italy, Switzerland, Bulgaria, Czech Republic) and was awarded for her work with national student Prešeren Award for painting in 2010. In her work she intertwines several mediums such as: painting, photography, glass sculpture, installation and graphics. She lives and works in Ljubljana, Slovenia.

 

CONTACT: art@masagala.eu

WEB PAGE:  www.masagala.eu, www.facebook.com/MASAGALAart

 

SOLO EXHIBITIONS

 

2015

Grenoble, France, Gallery More Art Tea, »ASPECTS - The multiple facets of the reality«

Saint Etienne, Gallery MOF – Meilleurs Ouvriers de France, »SOLO Maša Gala: Presentation of a Slovene artist«

Saint Etienne, Consulat of Republic of Latvia, Presidency of EU, 

Ljubljana, Gallery Kresija, Municipality of Ljubljana, »ART/tracking«, project (paintings and Eyetracking technology)

Kranj, Gallery Layerjeva hiša/Layer house, »COLOR BOOSTER«

 

2014   

Amsterdam, The Netherlands, Gallery Arps&Co, »Solo Maša Gala«

Ljubljana, Gallery Cankarjev dom, Slovene association of Art Critics, »Selection of the month: Maša Gala«

Ljutomer, Gallery Anton Trstenjak, »ON THE GRID«

Novo mesto, Gallery Krka, »Memorising«

2013   

Ljubljana, Gallery IJS -  Institute “Jožef Stefan”, »Mapping«

Ljubljana, BTC d.d., Crystal Palace, Gallery SiTi ARTstore,  »Net/working«

Ljubljana Exhibition and Cenvention Centre, GZS,»MIKRO/MAKRO«

2012    

Ljubljana, Bežigrad Gallery 1, »Times«

ODPRTO:

torek - petek: 16.00 - 18.00 uri

sobota: 10.00 - 12.00 ure.

ali po predhodni najavi.

Kontakt

Fotogalerija STOLP Židovska ulica 6, p.p. 1512, SI-2001 Maribor, Slovenija +386 (0)51 336 991 galerijastolp@gmail.com